• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • МЕТОДИЧНА РОБОТА

/Files/images/unnamed.jpg

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ МЕТОДИЧНУ РОБОТУ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Шкільні методичні об'єднання
Завдання:

 • робота над науково ­ методичними проблемами;
 • самоосвіта;
 • відкриті уроки;
 • предметні тижні;
 • предметні олімпіади;
 • предметні конкурси;
 • залучення учнів до роботи в МАН.

Творчі, динамічні групи

 • динамічна група з вивчення питань підготовки засідань педагогічної ради;
 • динамічна група з підготовки письмових завдань для проведення директорських контрольних робіт;
 • динамічна група з підготовки матеріалів до проведення предметних олімпіад.

Завдання:

 • вивчення питань та підготовка засідань педагогічної ради;
 • робота над завданнями моніторингу якості навчальних досягнень учнів;
 • підготовка та проведення нестандартних уроків;
 • вивчення питань наступності;
 • організація змістовного дозвілля школярів.

Передовий педагогічний досвід
Вивчення та впровадження через:

 • взаємовідвідування уроків;
 • організацію наставництва;
 • методичні семінари;
 • заняття школи педмайстерності.

У рамках методичної роботи школи створені умови для всебічного розвитку особистості педагога, озброєння кожного вчителя необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання стратегій для створення реальної творчої атмосфери в колективі.

Форми методичної роботи

Педагогічні читання– важлива форма науково-педагогічної роботи, колективного вивчення та обгоаворення актуальних науково-методичних проблем. Ця форма є масовою формою самодіяльності педагогів, важливим засобом залучення їх до вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду, розробки актуальних питань педагогіки..

Науково-практична конференція– форма внутрішньошкліьної науково-методичної роботи, яка є своєрідним підбиттям підсумків роботи педагогічного колективу школи над актуальними науково-методичними проблемами. Вона є однією із форм виявлення та узагальнення найкращого практичного педагогічного досвіду.

Теоретичні семінари та семінари-практикуми–дають методологічну підготовку, найбільш важливу та актуальну інформацію з питань педагогічної теорії, досягнень сучасної науки, техніки та культури, ознайомлюють із перспективами подальшого розвитку накуи та її практичного застосування.

Проблемні семінари– розраховані на групове опрацювання окремої особливо важливої та складної проблеми. Сприяють активізації, розвитку самостійності учасників, оптимізації системи науково-методичної роботи.

Педагогічна рада– це постійний колегіальний орган самоврядування педагогічних працівників навчального закладу. Засідання проводяться для вирішення та розгляду основних питань навчльно-виховного процесу. Педагогічна рад як особлив технологія роботи з колективом учителів має виховний, освітній та виробничий аспекти.

Мала педагогічна рада займається вирішенням однієї проблеми, залучає лише вчителів, які працюють в одному класі.

Круглий стіл передбачає широке обговорення проблем за участю всіх членів групи. Проведення круглого столу має сприяти визначенню принципових підходів до вивчення проблеми та основних напрямів діяльності.

Методична рада школи є «мозковим центром», колективним розробником програми розвитку школи. Науково-методична рада:

 • готує та планує засідання педагогічної ради, навчально-виховні загальношкільні заходи;
 • організує роботу із реалізації єдиної методичної теми;
 • керує вивченням і узагальненням педагогічного досвіду;
 • координує роботу кафедр.

Відкритий урок– це загальноприйнятий методичний захід, на якому відбувається презентація кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань з актуальних питань педагогіки. Без відкритого уроку неможливоздійснити поширення та впроваддження педагогічного досвіду.

Захист інноваційцного проекту– це нова форма групової методичної роботи, пов’язана із попередньою розробкою та наступним публічним захистом інноваційних підходів до вирішення певної педагогічної проблеми.

Фокус – групи– це невеликі групи людей, яких збирають для дискусії, сфокусованої на одній, чітко окресленій проблемі.

Тимчасові творчі групи– це короткочасна спільнота вчителів, що діє на добровільній основі для розробки плану вирішення проблеми.

Атестація– це один із найважливіших та ефективніших напрямів підвищення професійної майстреності вчителів.

Творчий звіт учителя– це форма методичної роботи, спрямована на пошук підтримку і пропаганду прогресивного педагогічного досвіду, як підсумок атестації або шкільний етап конкурсу «Вчитель року».

Самоосвітня діяльність вчителя– це:

 • науково – дослідницька робота над проблемою;
 • вивчення наукової, методичної та навчальної літератури;
 • участь у колективних та групових формах роботи;
 • вивчення досвіду колег;
 • теоретична робота та практична апробація власних напрацювань.

Самоосвіта педагогає одним із найважливіших шляхів впровадження педагогічної науки у шкільну практику.

Методичною службою школи були розроблені заходи щодо інформаційного забезпечення педагогів та моніторингу, які допомагають реалізовувати напрями й шляхи розвитку навчально-виховного процесу. Вони розташовані за показниками важливості й значущості – від загальнодержавного рівня до структурних складових освітньої системи та їх науково-методичного забезпечення.

Кiлькiсть переглядiв: 1744